Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše

Informace o projektu „Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_­058/0007395 realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Hlavním cílem projektu je zlepšit fungování a zvýšit efektivnost činnosti Svazku měst a obcí Krkonoše v oblasti strategického plánování rozvoje regionu.

Dílčími cíli projektu, které odpovídají jeho hlavním aktivitám, jsou:

-       Posílit ekonomickou konkurenceschopnost regionu Krkonoše,

-       Rozvíjet oblast cestovního ruchu v Krkonoších o konkrétní možnosti rozvoje turistických oblastí,

-       Prohloubit strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše,

-       Zajistit celkovou koordinaci a implementaci nových strategických a koncepčních dokumentů.

 

Projekt sestává z následujících klíčových aktivit, které naplňují jednotlivé dílčí cíle projektu (v závorce je uveden jejich časový harmonogram):

1. Zpracování Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše (03/2018 – 02/2020)

2. Zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše se zaměřením na sezónní aktivity (03/2018 – 02/2019)

3. Aktualizace Integrované strategie rozvoje region Krkonoše (04/2019 – 01/2020)

Realizace projektu: 3/2018 - 02/2020

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 2.443.771,09 Kč.

 

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
30.06.2019Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše - kompilát (1.58 MB)
26.05.2019Finální dokument Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše (8.29 MB)
01.04.2019Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše Zápis z 2. jednání pracovní skupiny 14. února 2019 (133.48 Kb)
23.01.2019Zpracování Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše: Zápis z jednání pracovní skupiny - 17.1.2019

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.