Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše

Informace o projektu „Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_­058/0007395 realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Hlavním cílem projektu je zlepšit fungování a zvýšit efektivnost činnosti Svazku měst a obcí Krkonoše v oblasti strategického plánování rozvoje regionu.

Dílčími cíli projektu, které odpovídají jeho hlavním aktivitám, jsou:

-       Posílit ekonomickou konkurenceschopnost regionu Krkonoše,

-       Rozvíjet oblast cestovního ruchu v Krkonoších o konkrétní možnosti rozvoje turistických oblastí,

-       Prohloubit strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše,

-       Zajistit celkovou koordinaci a implementaci nových strategických a koncepčních dokumentů.

 

Projekt sestává z následujících klíčových aktivit, které naplňují jednotlivé dílčí cíle projektu (v závorce je uveden jejich časový harmonogram):

1. Zpracování Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše (03/2018 – 02/2020)

2. Zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše se zaměřením na sezónní aktivity (03/2018 – 02/2019)

3. Aktualizace Integrované strategie rozvoje region Krkonoše (04/2019 – 01/2020)

Realizace projektu: 3/2018 - 02/2020

Získané finanční prostředky pro Svazek Krkonoše 2.443.771,09 Kč.

 

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
27.05.2020V rámci realizace projektu byly zpracovány Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše se zaměřením na sezónní aktivity a Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše.
04.05.2020Pozvánka na veřejné projednání a schválení Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. - Z důvodu opatření v souvislosti s Covid 19 je zvolen nový termín k veřejnému projednání. Zpracování Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše v roce 2012 představovalo výchozí krok pro nastavení systému strategického plánování rozvoje regionu (tedy celého území Krkonoš). Po 5ti letech od jeho zpracování lze potvrdit, že realizace tohoto strategického plánu je úspěšná a ISRRK představuje "živý" dokument, využívaný při řízení rozvoje regionu a města obcí, které jsou členy svazku. Původní strategický dokument ISRRK byl zpracován pro období let 2013 až 2020 a dokument je potřeba aktualizovat. Více informací: http://rozvoj.krkonose.eu/cz/aktuality/pozvanka-na-verejne-projednani-a-schvaleni-aktualizace-integrovane-strategie-rozvoje-regionu-krkonose-3827.html
16.03.2020Pozvánka na veřejné projednání a schválení Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. - Zpracování Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše v roce 2012 představovalo výchozí krok pro nastavení systému strategického plánování rozvoje regionu (tedy celého území Krkonoš). Po 5ti letech od jeho zpracování lze potvrdit, že realizace tohoto strategického plánu je úspěšná a ISRRK představuje "živý" dokument, využívaný při řízení rozvoje regionu a města obcí, které jsou členy svazku. Původní strategický dokument ISRRK byl zpracován pro období let 2013 až 2020 a dokument je potřeba aktualizovat. Více informací: http://rozvoj.krkonose.eu/cz/aktuality/pozvanka-na-verejne-projednani-a-schvaleni-aktualizace-integrovane-strategie-rozvoje-regionu-krkonose-3807.html
30.06.2019Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše - kompilát (1.58 MB)
26.05.2019Finální dokument Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše (8.29 MB)
01.04.2019Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše Zápis z 2. jednání pracovní skupiny 14. února 2019 (133.48 Kb)
23.01.2019Zpracování Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše: Zápis z jednání pracovní skupiny - 17.1.2019

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.