Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Deklarace 2015 – Lubawka

Deklarace 2015 – Lubawka

V polské Lubawce byla podepsána Deklarace o spolupráci k podpoře rychlého zahájení výstavby dálnice S3/R11 v úseku Bolków – Lubawka – Královec - Jaromĕř.

Na konferenci do Lubawky, kde byla Deklarace signována hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem, starosty českých a polských měst a také zástupci Dolnoslezského vojvodství i aglomerací měst Walbrzych a Jelenia Góra, byl pozván i starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který k tomu uvedl: “Jsem potěšen sledem událostí a považuji je pro Krkonoše za zásadní z několika důvodů. Pro nejvyšší české hory a jejich turismus se tím otvírají další možnosti. Budování části transevropské dálnice, resp. úseku Královec – Trutnov – Jaroměř, navazuje na cíle snažení naší Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš. Jako spojnice severu a jihu je pro Krkonoše alfou a omegou další konkurenceschopnosti jak v oblasti turismu, tak i obchodu a celé ekonomiky. Z aglomerace kolem Varšavy bude zkrácen čas dojezdu zhruba o polovinu. Magistrála umožní podstatné snížení dopravních nákladů. Poláci z této části své země budou mít do Krkonoš téměř stejně daleko jako do Tater.

Byl jsem přizván k podpisu Deklarace, přestože plánovaná dálnice přes Vrchlabí nepovede, tedy jako zástupce města, ale především jako představitel Svazku Krkonoše, který svými strategickými materiály o stavbu již několik let usiluje.“

Současný stav silniční dopravy mezi ČR a Polskem znemožňuje optimální rozvoj Královéhradeckého kraje, tedy i Krkonoš a Dolního Slezska. Zástupci českých i polských samospráv svolali konferenci k podpoře stavby, která na obou stranách hranice zásadně pozvedne rozvoj hospodářských, turistických i kulturních vztahů. Deklarace je adresována české a polské vládě, ale také Evropské komisi. K tomu Jan Sobotka doplnil: “Pro rychlou přípravu stavby rychlostní silnice R11je klíčová koordinace s polskou stranou a to podepsaná deklarace dokazuje. Stavba v úseku Trutnov - Královec by mohla být započata v roce 2019. Odhaduji, že v letech 2022 bychom se mohli dostat z Polska do Trutnova,“ upřesnil J. Sobotka. 

D. Palátková

Přílohy aktuality

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.