Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš

Projekt „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš, realizovaném v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (1.3.2019 – 28.2.2021), CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001827“ je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je vytvořit turistickou trasu procházející polsko-českým příhraničím, která bude spojovat místa výroby regionálních potravinářských výrobců, originálních tradičních výrobců, kteří provádějí prezentace svého řemesla a umožňují turistům nahlédnout do zákulisí výroby, aby se mohli seznámit s regionem prostřednictvím zážitků. Trasa je celosezónní produkt pro širokou cílovou skupinu, který obohacuje turistickou nabídku regionu.

Výstavy regionálních produktů, prezentace řemesel, řemeslné dílny, vystoupení regionálních souborů přispějí k obohacení turistické nabídky regionu, což přispěje k prodloužení turistické sezony po obou stranách státní hranice. Aktivity projektu podpoří návštěvnost nových, méně frekventovaných míst, uleví přeplněným destinacím, rozšíří se nabídka zajímavých míst pro návštěvníky regionu.

Projekt bude realizován v období 1.3.2019  – 28.2.2021.

Celkový rozpočet projektu Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“ 290 610,85 EUR. Dotace projektu: Evropský fond pro regionální rozvoj 85% 247 019,22 EUR, Národní veřejné financování 5% 7 702,34 EUR. 

 Partneři projektu:

Krkonošská regionální rozvojová agentura, a.s. se sídlem v Jelení Hoře, Ul. 1. Maja, vedoucí partner projektu odpovědný za jeho koordinaci a řízení, rozpočet 136 564 EUR.

-       Pořádání výstav regionálních produktů

-       Propagační činnost inzerce v tisku, televizi

-       Propagace formou reklamních předmětů

-       Mapa virtuální stezky v spolupráci s partnery projektu

        www.karr.pl 

 Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9, rozpočet 88 643,60 EUR.

-          Pořádání výstav a seminářů o regionálních produktech

-          Organizování studijních cest, seminářů

-          Propagace formou nástěnného kalendáře, reklamních předmětů, webová prezentace

       www.ohkjablonec.cz 

Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí, Zámek 1, rozpočet 65 403,25 EUR.

-          Pořádání seminářů pro průvodce a pracovníky v cestovním ruchu

-          Organizace studijních cest

-          Účast na veletrzích cestovního ruchu ve Wroclawi, Hradci Králové, Štětínu a Plzni

-          Propagace formou reklamních předmětů, online propagace

       www.rozvoj.krkonose.eu

 


 [ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.