Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Karkonoski apel

Karkonoski apel

„Karkonoski apel w sprawie dokończenia budowy drogi D11/S3“

Szanowni Członkowie Rządu,

Krkonoše - s vazek měst a obcí (Związek Miast i Gmin Karkonosze), Prezydent Miasta Jelenia Góra reprezentujący Konwent Burmistrzów i Wójtów Regionu Jeleniogórskiego, Starosta Powiatu Jeleniogórskiego, Związek Gmin Karkonoskich, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krajská hospodařská komora Královéhradeckého kraje (Wojewódzka Izba Gospodarcza Województwa Kralowohradeckiego) wyrażają zaniepokojenie kwestią dokończenia budowy D11/S3, deklarując tym samym jednogłośne wsparcie w staraniach o dokończenie budowy tego ciągu komunikacyjnego, zwłaszcza odcinka Legnica - Lubawka - Královec - Trutnov - Hradec Králové.

Dokończenie budowy ww. drogi jest konieczne dła zachowania stabilności oraz konkurencyjności tutejszej gospodarki, dotyczy to zarówno przemysłu jak i turystyki.

Tylko szybkie dokończenie budowy tego ciągu komunikacyjnego może zapobiec spadkowi dobrobytu i utraty perspektyw w regionie, oraz ubytkowi stałych mieszkańców. Powstała inwestycja w konsekwencji da moźliwość poszerzenia oferty rynku pracy.

Pragniemy, by nasze wsparcie zabrzmiało zwłaszcza przy okazji rozmów między Państwem - Ministrami, a takźe podczas rozmów z przedstawicielami strony polskiej i czeskiej oraz innymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Apel ten został zainicjowany i jest wspierany przez przestawicieli Związków Miast i Gmin oraz innych podmiotów zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie.

Zwracamy się tym samym z prośba o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się aktualnie przygotowania do dokończenia budowy i kiedy moźna oczekiwać kolejnych, namacalnych postępów.

 

Vrchlabí 5.6.2012

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.