Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše
Zintegrowana Strategia Rozwoju Regionu Karkonosze

Zintegrowana Strategia Rozwoju Regionu Karkonosze

Zintegrowana Strategia Rozwoju Regionu Karkonosze (dalej jako Strategia) powinna stać się ważnym dokumentem koncepcyjnym, który będzie formułować ukierunkowanie rozwoju tego regionu w długofalowej perspektywie (20 – 30 lat). Jego głównym celem jest – na podstawie porozumienia przedstawicieli lokalnych podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i innych – określenie wizji rozwoju, tzn. tego, jak w przyszłości region Karkonoszy powinien wyglądać, oraz wskazanie drogi prowadzącej do zrealizowania tej wizji. Ważnym aspektem Strategii jest zharmonizowanie procesów gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz koordynacja działań prywatnych i publicznych. Strategia stanowić będzie kluczowy materiał dla ustalania dyspozycji rozwoju przestrzennego regionu.

 

Strategia musi:

1. określać podstawowe warunki i założenia rozwoju regionu w szerszym kontekście;
2. analizować przyczyny rozwoju i aktualnej sytuacji przede wszystkim w zakresie:

 • demografii i migracji,
 • struktury wyształcenia i szkolnictwa,
 • zatrudnialności,
 • struktury i integracji społecznej,
 • struktury osadniczej,
 • mieszkalnictwa,
 • gospodarki regionu,
 • bezrobocia,
 • możliwości biznesowych,
 • infrastruktury technicznej i transportowej,
 • potencjału krajobrazu i ochrony środowiska,
 • możliwości wykorzystania potencjału kulturowego,
 • turystyki,
 • administracji publicznej;

3. formułować główne trendy rozwoju i określić mocne i słabe strony dla jego realizacji;

4. zaproponować cele i priorytety rozwoju w zakresie:

 • stali mieszkańcy regionu,
 • goście regionu,
 • ochrona przyrody i środowiska;

5. zaproponować możliwości wykorzystania i rozwinięcia wewnętrznego i zewnętrznego potencjału Karkonoszy, dzięki czemu możliwe stanie się rozwiązanie problemów i pokonanie barier, a w konsekwencji osiągnięcie wyznaczonych celów.

 

Proces opracowywania Strategii:

 • przebiegać będzie przy współpracy i na mocy konsensusu gmin oraz głównych, kluczowych uczestników rozwoju,
 • będzie akceptowalny przez ważne podmioty działające na terenie regionu,
 • będzie gwarantować zgodność z obowiązującymi dokumentami strategicznymi (kraj, RCz, UE) i jednocześnie będzie dla nich impulsem do uwzględniania potrzeb regionu Karkonoszy,
 • zostanie zakończony zatwierdzeniem przez odpowiednie organy Związku Karkonosze, władz czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa KRNAP) itd.

[ zpět ]

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.