Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

Rozwój Regionalny Karkonosze

Strona ta poświęcona jest wspieraniu rozwoju regionalnego Karkonoszy. Ma także stanowić platformę do otwartej dyskusji umożliwiającej dzielenie się poglądami i doświadczeniami  w zakresie rozwoju regionalnego na tym obszarze.

Pod względem merytorycznym na region Karkonoszy spoglądać można z trzech perspektyw, a mianowicie:

  • stali mieszkańcy
  • goście obszaru
  • ochrona środowiska

W tym celu w październiku 2011 r. została powołana grupa robocza ds. Zintegrowanej Strategii Regionu Krkonoše.eu, stanowiąca siłę napędową rozwoju regionalnego Karkonoszy. Jej zadaniem jest przygotowanie możliwości pozyskania znacznych środków finansowych w nadchodzącym okresie nowego programowania UE 2014–2010 dla tego obszaru.

Grupa ta składa się z około 15 ekspertów z różnych kategorii ściśle związanych z celami rozwoju regionu

Stałych mieszkańców w grupie roboczej reprezentują burmistrzowie i wójtowie gmin miejskich i wiejskich regionu, zarówno z zachodniej, jak i wschodniej i środkowej części Karkonoszy.

Gości regionu reprezentują pracownicy Związku Miast i Gmin Karkonosze (Svazek měst a obcí Krkonoše), już od 12 lat należący do specjalistów branży turystycznej.

Służby ochrony przyrody reprezentują uznani specjaliści w swojej dziedzinie, będący pracownikami czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego (Správa Krkonošského národního parku, KRNAP).

Część projektową i logistyczną zabezpieczają pracownicy agencji rozwoju RDA (Regional Development Agency).

Grupie patronuje kadra kierownicza ds. rozwoju regionalnego krajów kralowohradeckiego i libereckiego.

Obszar, którego dotyczą działania, pokrywa się z terytorium 41 miast i gmin wiejskich stowarzyszonych w Związku Miast i Gmin Karkonosze (www.svazek.krkonose.eu). Ponadto należą do niego tereny wzdłuż osi drogowych prowadzących w kierunku Polski (przejście graniczne Královec/Lubawka oraz Harrachov/Jakuszyce) i przedgórza z rejonu Novej Paki.

 


Vrchlabí 2. 11. 2011

 

Karkonosze wspólnie poszukują przyszłości rozwoju regionu

Przedstawiciele Związku Miast i Gmin Karkonosze, gmin Karkonoszy Wschodnich, Zachodnich i Środkowych, władz czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego KRNAP powołali wspólny zespół roboczy, którego celem jest przygotowanie materiałów do analizy możliwości rozwoju szerzej rozumianego regionu Karkonoszy, a następnie także Karkonoskiego Zintegrowanego Planu Rozwoju (KIPR), koncentrującego się na rejon parku narodowego i jego otuliny.

Po raz pierwszy zespół roboczy spotkał się 14 dni temu. W przyszłym tygodniu czeka go kolejne, drugie spotkanie. Na przewodniczącego wybrano Jana Sobotkę, prezesa Związku Karkonosze i burmistrza Vrchlabí, zastępcą został Jan Hřebačka, dyrektor KRNAP.

„Żyjemy w unikatowym otoczeniu wspaniałej i bardzo cennej przyrody parku narodowego, będącego jednocześnie ważnym w skali europejskiej obszarem sieci Natura 2000. To jest nasze bogactwo, z którego musimy być w stanie w sposób trwały korzystać. Kryzys gospodarczy ewidentnie się nie kończy. Widoczne jest to, co zrozumiałe, także w naszym regionie. Chcemy być przygotowani. Robimy maksimum dla utrzymania działających na terenie regionu pracodawców, ale chcemy znać także inne możliwe kierunki, którymi region mógłby podążać,“ mówi Jan Sobotka, prezes Związku Karkonosze.

„Nie jest to sprint, przygotowanie analizy rozwojowej i KIPR potrwa, ale jestem pewien, że bez jasnego wyobrażenia na temat tego, z czego mogą utrzymać się mieszkańcy regionu, się nie obejdzie,“ uzupełnia pana Sobotkę Jan Hřebačka, dyrektor KRNAP. „Kluczowe będzie poznanie możliwości rozwoju regionu przed początkiem nowego okresu programowania Unii Europejskiej, który zacznie się w 2014 r.,“ dodaje J. Hřebačka.

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.