Krkonoše Krkonoše - svazek měst a obcí
Regionální rozvoj Krkonoše

"Krkonoše - jedinečné navenek, přátelské uvnitř"

Tyto stránky jsou koncipovány pro podporu regionálního rozvoje specifického území oblasti Krkonoše a rovněž jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností regionálního rozvoje této oblasti.

K tomuto účelu byla založena v říjnu 2011 „Pracovní skupina pro integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše.eu“, která je hybnou silou v regionálním rozvoji regionu Krkonoše, a připravuje možnost pro toto území, k získání nemalých finančních prostředků v nadcházejícím novém plánovacím období EU 2014 – 2020. Tato pracovní skupina čítá kolem 15 odborníků z různých kategorií úzce spjatých s rozvojovými cíly regionu.

Území, které je řešeno, je určeno rozlohou 40 měst a obcí, které jsou sdruženy ve Svazku Krkonoše www.svazek.krkonose.eu. Dále do řešeného území spadá oblast podél komunikačních os směrem k Polské republice (hraniční přechod Královec/Lubawka a Harrachov/Jakuszyce) a směrem z podhůří k Nové Pace.

Patronát pracovní skupiny drží ve svých rukou vedoucí pracovníci regionálního rozvoje Královéhradeckého a Libereckého kraje.

další informace...

Projekty

Vize a poslání

  • Krkonoše - svazek měst a obcí se stal jedním z hybatelů regionálního rozvoje regionu. K naplnění této role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních diskuzí o budoucnosti regionu.
  • Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Novinky a aktuality z Krkonoš na Váš e-mail.